Oficiálna stránka obce Zemplínska Teplica

Úradná tabuľa

Názov Oznámenie o začatí konania - výrub drevín Obchodná ulica
Popis Oznámenie o začatí konania - výrub drevín Obchodná ulica
Doplňujúce informácie

Obec Zemplínska Teplica ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.1.2024 začala na základe žiadosti od: vlastníci bytov v bytovom dome 372/5, v zastúpení: Emília Perduková, Obchodná 372/5, 07664 Zemplínska Teplica konanie o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov – tuja 1 ks, smrek 2 ks, rastúcich na pozemku žiadateľa parc. č. 91/3 k. ú. Zemplínska Teplica, z dôvodu ohrozovania a sťaženia užívania nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 10 dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: ocuzteplica@slovanet.sk

Dátum zverejnenia 18.01.2024
Prílohy -
Generované portálom Uradne.sk

Formulár pre otázky:

Úradné hodiny:

Deň Čas
Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00
Sobota: nestránkový deň
Nedeľa: nestránkový deň

Kontakt:

Obec Zemplínska Teplica
Obecný úrad Zemplínska Teplica
Okružná 340/2
076 64 Zemplínska Teplica

IČO: 00332194