Oficiálna stránka obce Zemplínska Teplica

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6)
Názov Popis Dátum
Návrh rozpočtu obec a ZŠ na rok 2024 s výhľadom na r. 2025 - 2026 Návrh rozpočtu obec a ZŠ na rok 2024 s výhľadom na r. 2025 - 2026 30.11.2023
Návrh VZN č. 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby v obci Zemplínska Teplica Návrh VZN č. 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby v obci Zemplínska Teplica 30.11.2023
Návrh VZN č. 1/2023 o o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje, dani za užívanie verejného priestranstva Návrh VZN č. 1/2023 o miestnych daniach na území obec Zemplínska teplica 30.11.2023
Verejná vyhláška - rozhodnutie o povolení vodnej stavby - Prívod vody z areálu VDJ Sečovce do VDJ M.Ozorovce - 06.11.2023
Oznámenie o začatí konania - Výrub drevín Nová ulica - 06.11.2023
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021-2025 - záverečné stanovisko - 06.11.2023
Generované portálom Uradne.sk

Formulár pre otázky:

Úradné hodiny:

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00
Sobota: nestránkový deň
Nedeľa: nestránkový deň

Kontakt:

Obec Zemplínska Teplica
Obecný úrad Zemplínska Teplica
Okružná 340/2
076 64 Zemplínska Teplica

IČO: 00332194