Oficiálna stránka obce Zemplínska Teplica

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 16)
Názov Popis Dátum
Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 5 ÚPN - obec Veľké Ozorovce - 16.04.2024
Verejná vyhláška - výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia drevín pod elektrickým vedením - 12.03.2024
Oznámenie o začatí konania - výrub drevín Cintorínska ulica - 04.03.2024
Oznámenie o vstupe na pozemok - VSD, a.s. Oznam pre vlastníkov nehnuteľností v obci Zemplínska Teplica 29.01.2024
Oznámenie o začatí konania - výrub drevín Obchodná ulica Oznámenie o začatí konania - výrub drevín Obchodná ulica 18.01.2024
Verejná vyhláška - kolaudačné konanie - Stavebné úpravy cesty II/552: Lokálne stabilizácie cestného telesa km 30,992 - 31,822 - 18.01.2024
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania - elektrické vedenie IBV - 15.01.2024
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania - kanalizácia IBV - 15.01.2024
VZN č. 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby v obci Zemplínska Teplica - 15.12.2023
VZN č. 1/2023 o o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty, dani za nevýherné hracie prístroje, dani za užívanie verejného priestranstva - 15.12.2023
Generované portálom Uradne.sk

Formulár pre otázky:

Úradné hodiny:

Deň Čas
Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00
Sobota: nestránkový deň
Nedeľa: nestránkový deň

Kontakt:

Obec Zemplínska Teplica
Obecný úrad Zemplínska Teplica
Okružná 340/2
076 64 Zemplínska Teplica

IČO: 00332194