Oficiálna stránka obce Zemplínska Teplica

Symboly obce

Symboly

História Zemplínskej Teplice je veľmi bohatá. Prvá písomná zmienka o obci sa zachovala už z 13. storočia, keď r. 1263 Teplica vystupuje pod názvom CRISTUR a r. 1331, keď vystupuje pod názvom SANTA CRUX. To nasvedčuje tomu, že v obci stál už najneskôr v 13. storočí kostol sv. Kríža. pravda samotná obec, resp. osídlenie na území obce je podstatne staršie. Svedčia o tom archeologické nálezy z doby železnej. Stredoveká Teplica patrila viacerým šľachtickým rodom. V jej vlastníctve sa vystriedali napríklad Bátoryovci, Šóšovci, Sirmajovci a ďalšie. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom ale aj ovocinárstvom, garbiarstvom, košíkárstvom, tkáčstvom a drevovýrobou.

Erb obce

Historický symbol obce Zemplínska Teplica poznáme podľa odtlačkov nedatovaného pečatidla z 19. storočia. Kruhopis je maďarský a znie: SZECSKERESZTUR HELYSEGE PETSETJE – teda pečať obce SEČSKÉ KRIŽOVANY – dnes ZEMPLÍNSKEJ TEPLICE. V strede pečatného poľa je zobrazený strom a pri ňom bežiaci jeleň, ktorého krk je odzadu prestrelený šípom. Odtlačok pečatidla sa zachoval na operátoch katastrálnych máp v Ústrednom arcíhve geodézie a kartografie v Bratislave, nie je však vylúčené, že pečať mala staršiu predlohu. Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

Vlajka obce

Pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej, modrej, žltej, bielej, žltej, modrej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2 : 3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 • ZÁSTAVA obce Zemplínska Teplica má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (a k ide o koruhvu).
 • KRATŠIA ZÁSTAVA je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.
 • KORUHVA predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.
 • ZNAKOVÁ ZÁSTAVA má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy textilu.
 • KOMBINOVANÁ, ALEBO TIEŽ VEĽKÁ KORUHVA predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.
 • ŠTANDARDA STAROSTU má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu.

Pečať obce

Je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC ZEMPLÍNSKA TEPLICA. Pečať má priemer 35 mm. Nachádza sa v budapeštianskom archíve na dokumente už z roku 1694.

  Formulár pre otázky:

  Úradné hodiny:

  Deň Čas
  Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 12:00
  Sobota: nestránkový deň
  Nedeľa: nestránkový deň

  Kontakt:

  Obec Zemplínska Teplica
  Obecný úrad Zemplínska Teplica
  Okružná 340/2
  076 64 Zemplínska Teplica

  IČO: 00332194