Obec Zemplínska Teplica rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Starosta

Jozefína Uhaľová, Mgr.

Telefón: +421 56 679 62 22
Mobil: +421 905 289 274
E-mail: starosta@zemplinskateplica.sk

Právomoci starostky:

  1. je štatutárnym orgánom obce v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce
  2. je správnym orgánom v administratívnych vzťahoch
  3. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
  4. vykonáva obecnú správu
  5. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, štatútom obce alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
  6. zastupuje obec navonok vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám
  7. uschováva obecnú pečať a obecnú zástavu a používa obecné insígnie
  8. podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva
  9. môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonom, alebo je pre obec zjavne nevýhodné
  10. môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 3300 Eur

Prezentácia obce

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Pexeso

Kalendár

Odkazy

NATURPACK