Školský úrad

Náplň činnosti:

  • stanovuje zákon 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy
  • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa §13 
  • vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok
  • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam- zabezpečuje odborné podklady pre výkon štátnej správy obcí po prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce 

Počet obcí v SŠÚ: 6

Obce združené v školskom úrade:

Sečovce, Bačkov, Zemplínska Teplica, Parchovany, Vojčice, Michaľany

Počet škôl v pôsobnosti SŠÚ: 7

Počet žiakov v pôsobnosti SŠÚ: 2 360

Zamestnanec Spoločného Školského úradu: RNDr. Vladimír Švec

Kontakty:

Prezentácia obce

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Pexeso

Kalendár

Odkazy

Turistická mapa


NATURPACK