Cintorín

Informácie o cintoríne v Zemplínskej Teplici nájdete aj na internete: www.virtualnycintorin.sk

(vľavo pod zvoľte cintorín – ukázať filter – zadať údaje – filtruj – rozkliknúť, vpravo zboku klikni na mapka, vyhľadaj hrobové miesto,…)

Výzva na úhradu cintorínskeho poplatku

Vážení občania,

V zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve  a prevádzkového poriadku pohrebiska v obci Zemplínska Teplica  je obec povinná písomne uzavrieť zmluvu o nájme hrobového miesta a vyrubovať nájomné. Nájomná zmluva sa dojednáva za hrobové miesta nachádzajúce sa v novom a starom cintoríne na dobu 10 rokov.

Hroby, na ktoré nebude uzavretá zmluva a uhradený poplatok, budú označené a postupne dôjde k ich zániku v súlade s platnou legislatívou.

Poplatky boli stanovené nasledovne:

  • 10 EUR za jeden hrob na 10 kalendárnych rokov
  • 20 EUR za dvojhrob na 10 kalendárnych rokov
  • 10 EUR za urnu na 10 kalendárnych rokov

Zmluvy je možné uzatvárať a poplatky uhradiť počas stránkových hodín na Obecnom úrade v Zempl. Teplici ( M. Kompírová), resp. zmluvu dohodnúť telefonicky, e-mailom a úhradu realizovať prevodom na účet obce.


Stránkové hodiny:
Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30 - 12.00

Bližšie informácie Vám poskytneme  osobne na obecnom úrade, 

telefonicky na čísle 056/679 62 22

alebo emailom: zemplinskateplica@zemplinskateplica.sk, ocuzteplica@slovanet.sk

Prezentácia obce

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Pexeso

Kalendár

Odkazy

Turistická mapa


NATURPACK