Oznamy

Oznámenie o začatí konania - Výrub drevín Jesenná ulica

 05.09.2022

Obec Zemplínska Teplica ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 31.8.2022 začala na základe žiadosti od: Marián Hric, Okružná 38/69, 07664 Zemplínska Teplica konanie o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov a 100 m2 kríkov, rastúcich na pozemku žiadateľa parc. č. 496/25 k. ú. Zemplínska Teplica, z dôvodu sťaženia užívania a potreby údržby nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 10 dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: ocuzteplica@slovanet.sk

Zverejnené: 05.09.2022

Prezentácia obce

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Pexeso

Kalendár

Odkazy

Turistická mapa


NATURPACK