Oznamy

Oznámenie o začatí správneho konania

 22.02.2016

Obec Zemplínska Teplica ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č. 72/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 18.2.2016 začala na základe žiadosti od: Marián Hric, Okružná 38/69, 07664 Zemplínska Teplica konanie o výrub 4 ks stromov, rastúcich na pozemku žiadateľa parc. číslo 496/25 k.ú. Zemplínska Teplica, z dôvodu zleého zdravotného stavu a sťaženia užívania nehnuteľnosti.

Písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 10 dní odo dňa zverejnenia písomne alebo mailom na adresu: ocuzteplica@slovanet.sk.

  Prezentácia obce

  Infoúrad

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
  Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 12:00

  Fotogaléria

  Pexeso

  Kalendár

  Odkazy

  Turistická mapa


  NATURPACK