Oznamy

Územný plán obce Slanské Nové Mesto - správa o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie

 13.04.2022

Okresný úrad Košice - okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie oznamuje občanom, že obstarávateľ Obec Slanské Nové Mesto, predložil podľa § 9 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie správu o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Slanské Nové Mesto“.

Správa o hodnotení a koncept strategickom dokumentu je k dispozícii v elektronickej podobe na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-slanske-nove-mesto

Svoje písomné stanovisko môže verejnosť doručiť Okresnému úradu Košice - okolie, Odboru starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice a zároveň na mailovú adresu andrea.vravcova@minv.sk do 21 dní od zverejnenia oznámenia.

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 13.4.2022

Zvesené dňa .........................................

Prezentácia obce

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Pexeso

Kalendár

Odkazy

Turistická mapa


NATURPACK