Oznamy

Oznámenie o začatí konania - Výrub drevín Nová ulica

 04.03.2022

Obec Zemplínska Teplica ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 4.3.2022 začala na základe žiadosti od: Michal Struckel, Nová 280/18, 07664 Zemplínska Teplica konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu, rastúceho na pozemku žiadateľa parc. č. 641 k. ú. Zemplínska Teplica, z dôvodu ohrozenia a sťaženia užívania nehnuteľnosti.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 10 dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 07664 Zemplínska Teplica, alebo mailom na adresu: ocuzteplica@slovanet.sk

Zverejnené: 4.3.2022

Prezentácia obce

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Pexeso

Kalendár

Odkazy

Turistická mapa


NATURPACK