Oznamy

„Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2021 - 2026“ – oznámenie o strategickom dokumente

 28.02.2022

Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek kraja oznamuje občanom, že obstarávateľ Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja predložil podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva  Košického kraja na roky 2021 – 2026.“

Oznámenie o strategickom dokumente je zverejnené  na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR  http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2026 .

Verejnosť môže strategický dokument konzultovať na Okresnom úrade Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10.poschodie, č. dverí 1009 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 28.2.2022

Zvesené dňa:  

Prezentácia obce

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Pexeso

Kalendár

Odkazy

Turistická mapa


NATURPACK