Oznamy

Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050“

 29.10.2021

Okresný úrad Košice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oznamuje občanom, že obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, predložil podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len zákon) správu o hodnotení vplyvov spolu s návrhom strategického dokumentu „Nízkouhlíková stratégia organizácií v pôsobnosti  Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050.“

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je zverejnený  na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR  http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosic

Verejnosť môže predložiť písomné pripomienky k správe a k návrhu strategického dokumentu  do 21 dní od jeho zverejnenia na okresnom úrade v sídle kraja.

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 29.10.2021

Zvesené dňa:  

Prezentácia obce

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Pexeso

Kalendár

Odkazy

Turistická mapa


NATURPACK