Oznamy

Oznámenie o začatí konania - Výrub drevín Jesenná ulica

 03.08.2021

Obec Zemplínska Teplica ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 3.8.2021 začala na základe žiadosti od: Ján Novotný, Jesenná321/13, 07664 Zemplínska Teplica konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu, rastúceho na pozemku žiadateľa parc. č. 907/2 k. ú. Zemplínska Teplica, z dôvodu nevhodných hygienických podmienok v bytových priestoroch a ohrozovania nehnuteľnosti.
Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 10 dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: ocuzteplica@slovanet.sk
Zverejnené: 3.8.2021

Prezentácia obce

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Pexeso

Kalendár

Odkazy

Turistická mapa


NATURPACK