Oznamy

Kamerový systém v prevádzke

 11.09.2015

Vážení občania,

V mesiaci december 2013 bol v našej obci daný do prevádzky kamerový systém, ktorý monitoruje verejné priestranstvá v centre obce. Bol vybudovaný s podporou Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Obec sa v roku 2012 uchádzala o dotáciu na projekt „Kamerový systém obce – dohľad nad bezpečnosťou“,  ktorý bol podporený sumou 5000,00 Eur. Z rozpočtu obce sme prispeli sumou 1250,00 Eur, t.j. 20 % skutočných nákladov. Zatiaľ je namontovaných 6 kamier, ktoré monitorujú priestranstvo okolo celého kultúrneho, pred obecným úradom a dvor materskej školy. Cieľom projektu je zníženie kriminality a vandalizmu    v obci, ochrana  majetku obce, občanov a zvýšenie pocitu bezpečia u občanov.  Kamery majú nočné videnie, takže zachytávajú pohyb aj v noci.

Obec plánuje v budúcnosti dobudovať kamerový systém v II. a III. etape na ďalších strategických miestach. Aj teraz sme sa zapojili do výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality a podali žiadosť o dotáciu na projekt „Rozšírenie kamerového systému v obci Zemplínska Teplica“.

Veríme, že kamerový monitorovací systém bude preventívnym výchovným prostriedkom na neprispôsobivých občanov a tiež poskytne dôkazový materiál pre zvýšenie objasnenosti trestnej a priestupkovej činnosti.

Prezentácia obce

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Pexeso

Kalendár

Odkazy

Turistická mapa


NATURPACK