Oznamy

Výzva na zaplatenie nedoplatkov

 18.10.2016

Obec Zemplínska Teplica ako správca dane podľa zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) na základe § 80 ods. 1 daňového poriadku vyzýva fyzické a právnické osoby - majiteľov a užívateľov pozemkov a stavieb v obci Zemplínska Teplica, a vlastníkov a držiteľov psov, ktorí voči obci nemajú uhradené dane z nehnuteľností, dane za psa a poplatky za komunálny odpad za rok 2016 a predchádzajúce roky, aby svoje záväzky uhradili v hotovosti v úradných hodinách (v dňoch pondelok, streda, piatok) na obecnom úrade, alebo na účet obce.

Obec ako správca dane upozorňuje dlžníkov, že po 31. októbri 2016 pristúpi na základe § 52 ods.2, 3, 4 daňového poriadku ku zverejneniu zoznamu dlžníkov a následne začne voči neplatičom exekučné konanie v súlade s platnou právnou úpravou za účelom vymáhania nedoplatkov.

Zároveň žiada občanov, aby do 31. októbra 2016 uhradili nedoplatky za vodu a stočné.

Prezentácia obce

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Pexeso

Kalendár

Odkazy

Turistická mapa


NATURPACK