Obec Zemplínska Teplica rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Komunitné centrum

Komunitné centrum

 09.08.2018

Dňom 1. 1. 2018 začala obec realizovať Národný projekt Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I. fáza, ITMS312051C900 v zmysle Zmluvy o spolupráci, č. zmluvy:  USVRK-OIP-2017/000522-002. Dočasné pôsobisko je v kultúrnom dome. Po dokončení výstavby nového KC koncom roka 2018 sa presťahuje do nových priestorov na Požiarnickej ulici. V komunitnom centre pracujú tri pracovníčky - Garant KC Mgr. Slávka Chromá, odborný pracovník KC Bc. Mária Dávidová, pracovník KC Paulína Čopáková.

Otváracie hodiny sú denne od 7,30 do 15,00 hod.

Poslaním KC  je prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych a komunitných služieb prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na lokálnej a individuálnej úrovni. Hľadať vhodné formy, programy na riešenie zistených sociálnych problémov. Odstraňovať priepasť medzi rómskym a nerómskym obyvateľstvom, vyrovnávať nedostatky na oboch stranách a viesť už mladých k tolerancii. KC spolupracuje s organizáciami, ktoré rozširujú jej pôsobnosť. Podporuje vzdelávanie a túžbu po poznaní a pomáha tak vytvoriť zdravé osobnosti, ktoré nebudú zaťažené predsudkami a netolerantným správaním k iným ľuďom. KC je určené pre cieľovú skupinu – vylúčené sociálne skupiny alebo skupiny ohrozené vylúčením – nezamestnaní, Rómovia, dôchodcovia.

Medzi ciele KC patrí: sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, preventívne aktivity, záujmová činnosť

Prezentácia obce

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Odkazy