Základná škola

http://zszteplica.edupage.sk/

Rekonštrukcia základnej školy

 06.02.2011

Rekonštrukcia v plnom prúde

Základná škola v Zemplínskej Teplici zažíva čulý pracovný ruch. Už pred piatimi mesiacmi sa začalo s rekonštrukciou hlavnej budovy školy, ktorá bola postavená pred viac ako 50-timi rokmi. Táto tak potrebná rekonštrukcia začala vďaka finančnej podpore z prostriedkov Európskej únie v rámci Regionálneho operačného programu. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 5 % výdavkov financuje obec z vlastných prostriedkov. Maximálna výška celkových investičných výdavkov predstavuje sumu 655 428,87 €. Práce realizuje dodávateľ stavby INGSTEEL, spol. s.r.o. Bratislava, obstaranie vybavenia MIMA copy Zemplínska Teplica. Termín ukončenia prác je november 2011.
Komplexnou rekonštrukciou hlavnej budovy školy sa odstráni jej zlý stavebno-technický stav a zníži sa energetická náročnosť na prevádzku zariadenia.
Rekonštrukcia zahŕňa výmenu inštalácií, rekonštrukciu vnútornej časti budovy, výmenu okien, rekonštrukciu strechy, zateplenie fasády.

Okrem stavebných úprav je v projekte priestor aj na modernizáciu vnútorného vybavenia školy v sume 47 682,82 €.
Po niekoľkomesačných prácach začína projekt nadobúdať konkrétnu podobu. Ukončené sú práce exteriérové – výmena okien, tepelná izolácia strechy a obvodového muriva, nová krytina, finálna omietka, vnútorné inštalácie.
V súčasnosti zhotoviteľ intenzívne vykonáva práce na rekonštrukcii školy vo vnútorných priestoroch hlavnej budovy. Priebežne vznikajúce problémy operatívne riešia všetci zainteresovaní, vždy s cieľom nájsť optimálne riešenia. Reálne vykonané práce nasvedčujú, že žiaci sa do zrekonštruovaných priestorov nasťahujú ešte v tomto školskom roku.
Výsledkom zrealizovaného projektu bude nielen technicky zhodnotená budova školy, ale aj jej zvýšená energetická hospodárnosť. Predpokladá sa významná úspora finančných prostriedkov potrebných na jej prevádzku, ktoré bude možné využiť na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Vynaložené finančné prostriedky z eurofondov, z rozpočtu obce a školy sú skutočnou investíciou do budúcnosti.

Prezentácia obce

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Pexeso

Kalendár

Odkazy

Turistická mapa


NATURPACK