Terénna sociálna práca

Projekt Terénna sociálna práca Zemplínska Teplica, kód projektu: 27120130491 bol zo začiatku financovaný z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Prioritná os 2 - Podpora sociálnej inklúzie, OP ZaSI - FSR - 2010/2.1/02, opatrenie:
2.1 Podpora SI osôb ohrozených soc. vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na MRK. Projekt terénnej sociálnej práce sa začal realizovať v obci 1. 12. 2011 a po dohode bol ukončený 30. 6. 2012.
Následne sa obec od 1. 7. 2012 zapojila do Národného projektu TSP, ktorý trval do 31. 10. 2015. Terénnu sociálnu prácu vykonávali 2 a neskôr 3 pracovníčky.
Kancelária sa nachádza v kultúrnom dome.
Toho času na tomto úseku pracuje pani Helena Malčická.
Úradné hodiny  pondelok - piatok: 7:30 - 12:00 hod. 12:30 - 15:30 hod.

Prezentácia obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Odkazy