Samospráva

Orgány obce Zemplínska Teplica

Starostka obce: Jozefína Uhaľová, Mgr.

Zástupca starostky obce: Ľubomír Zambori 

Poslanci obecného zastupiteľstva:

 1. Zambori Ľubomír, zástupca starostky, č.d. 371, Zempl. Teplica 076 64
 2. Andrejko Peter, poslanec,  č.d. 371, Zempl.Teplica 076 64
 3. Bačová-Ťukotová Katarína, Ing.,poslankyňa, č.d. 120 , Zempl.Teplica 076 64
 4. Čirip Milan, poslanec č.d. 347, Zempl.Teplica 076 64
 5. Hrinčáková Terézia, poslankyňa, č.d. 79, Zempl. Teplica 076 64
 6. Kačuráková Anna, poslankyňa, č.d. 393, Zempl. Teplica 076 64
 7. Remeš Miloš, JUDr., poslanec č.d. 375, Zempl. Teplica 076 64
 8. Stančíková Marcela, Mgr., poslankyňa,  č.d. 211 ,Zempl. Teplica 076 64
 9. Šosták Štefan, MDDr., poslanec, č.d.12, Zempl.Teplica 076 64


Komisie:
Finančná a pre správu majetku:

 • Anna Kačuráková – predsedníčka
 • členovia poslanci:  Ing. Katarína Bačová Ťukotová, Terézia Hrinčáková 

Komisia na OVP a ŽP:

 • Peter Andrejko  – predseda
 • členovia poslanci: Milan Čirip, Ľubomír Zambori

Komisia pre kultúru, šport, školstvo a sociálne veci:

 • JUDr. Remeš Miloš – predseda
 • členovia poslanci:  Mgr. Marcela Stančíková, MDDr. Štefan Šosták

Komisia na ochranu verejného záujmu:

 • Ľubomír Zambori – predseda
 • členovia poslanci: Peter Andrejko,  Terézia Hrinčáková, Milan Čirip, Mgr. Marcela Stančíková

Komisia na vybavovanie sťažností:

 • Milan Čirip  – predseda
 • členovia poslanci: JUDr. Miloš Remeš, Ing. Katarína Bačová Ťukotová, Anna Kačuráková, Ľubomír Zambori

                                                                   SYMBOLY OBCE

ERB VLAJKA

Prezentácia obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Odkazy