Aktuality

Dočasné poverenie do funkcie riaditeľky MŠ

 02.08.2019

Obec Zemplínska Teplica zastúpená starostkou obce Mgr. Jozefínou Uhaľovou v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov /ďalej len „zákon č 596/2003 Z. z./

dočasne poveruje do funkcie

riaditeľky Materskej školy, Okružná 366/4, Zemplínska Teplica pedagogického zamestnanca

p. Vlastu Fiľovú s platnosťou od 1. 8. 2019 v súlade s § 3 ods. 10 zákona č. 596/2003 Z. z. a s § 5 ods. 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov do doby, kým bude ukončené výberové konanie na riaditeľku Materskej školy v Zemplínskej Teplici v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z.

Zriaďovateľ Obec Zemplínska Teplica dňom 31. 7. 2019  vyhlásil nové výberové konanie.


1 2 ... 11 [>]

Prezentácia obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Odkazy