Aktuality

Zhodnotenie volebného obdobia 2014 - 2018

 26.10.2018

            Dňa 24. 10. 2018 zasadalo Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Teplici, na ktorom zhodnotilo aktivity obce za 4 roky volebného obdobia.

Predkladáme najzaujímavejšie projekty a aktivity:

Odkanalizovanie územia od Hlavnej ulice pri ŠPP cez Novú a Jarnú ulicu vrátane čerpacej   stanice č. 2, s pripojením Sečovskej ulice. Stavba je skolaudovaná a daná do užívania. Zostáva ešte zabezpečiť odkanalizovanie časti Hlavnej ulice v smere od Slanského Nového Mesta po most a Zimnú ulicu. Ukazuje sa potreba projekčne a potom aj realizačne zabezpečiť odkanalizovanie Cintorínskej ulice, keďže občania prejavili záujem o výstavbu rodinných domov v tejto lokalite. Pri výstavbe kanalizácie sme celkom preinvestovali 397.478,73 €, z toho dotácia z Environmentálneho fondu 350.000,00 €.

 • Kultúrny dom - zrekonštruované celé ústredné kúrenie vrátane kotolne v hodnote 26.060,72 €, z toho dotácia z Ministerstva financií 5000,00 €.
 • klimatizácia v hodnote 15.237,96 €
 • vybrúsené a nalakované parkety v spoločenskej miestnosti a javisku s nákladom 7.243€   
 • oprava stien na chodbe za 4.058,40 €, zakúpili sme nové stoly a stoličky.
 • Budova obecného úradu bola zateplená a vrátane 2x opravy strechy 65095,80 €.
 • klimatizácia za 8.593,08 Eur.
 • Telocvičňa základnej školy - zrekonštruovaná podlaha z pôvodnej liatej gumy na drevenú parketovú za 31.392,00 €, z toho dotácia Ministerstva školstva 30.000,00 €, oprava WC za 9.698,81 €, výmena okien a dverí za 35.223,34 €,z toho dotácia 34.611€.
 • Základná škola s podporou Programu obnovy dediny postavený altánok, vysadená zeleň. V týchto priestoroch sa realizuje zážitkové vyučovanie najmä prírodovedných predmetov. Náklad stavby bol 5.792,28 €,z toho dotácia 5.000,0 € 
 • Dom smútku - znížený strop, nainštalovaný nový luster darovaný z rímskokatolíckeho kostola, maľovanie a to celkom za sumu 1.831.00 €.
 • Lesná ulica – Rekonštrukcia ulice - Od Úradu vlády SR sme získali dotáciu 20.000,00 €. Celková investícia bola za 4 roky 27.795,60 €.
 • Chodník na Novej ulici – 3. etapa s rozpočtovým nákladom 28.981,24 €, z toho dotácia z Úradu vlády SR 10.000,00 €.
 • Kamerový systém – 2.etapa-  V súčasnosti monitoruje verejné priestranstvá 13 kamier. Z nákladu stavby 10.452,17 € bola dotácia z Ministerstva vnútra SR 8.000,00 €.
 • Pamätník obetiam druhej svetovej vojny pre ZŠ a oprava pomníka Vsl.sedliackeho povstania .
 • Likvidácia nelegálnych skládok odpadu - dotácia 30.328,76 €, obec 1.596,28 €.
 • Vodovod - Najväčší problém robí zásobovanie občanov pitnou vodou. Čiastkové vodovody z troch studní zásobujú len menšiu časť obyvateľov. Pre zlepšenie kvality vody boli namontované úpravne vody na železo a mangán ako aj chlorátory. Napriek tomu sa doteraz nepodarilo znížiť tieto hodnoty na normu. Investície do týchto zariadení boli celkom za 12.590,00 €, z toho dotácia z Úradu vlády SR 4.000,00 €. Oplotená bola vodáreň na Hejči betónovým plotom za 8.558,60 €. Obec má pripravený projekt na výstavbu nového vodovodu. Na jeho výstavbu sa doteraz nepodarilo získať finančné prostriedky, keďže okrem vodovodu v obci potrebujeme zabezpečiť aj výstavbu prívodného radu, ktorá je možná len v spolupráci s Vsl. vodárenskou spoločnosťou.
 • Materská škola - V tomto roku bola pristavená nová budova k materskej škole, zabezpečili sa priestorové podmienky podľa súčasných predpisov a zvýšili je kapacitu na 80 žiakov. Okrem toho bola zrekonštruovaná pôvodná budova so zateplením, výmena strechy, nový ekologický systém ohrevu vody a vykurovania. Stavba sa zrealizovala s podporou fondov Európskej únie. Celkový náklad bol 594.133,51 €, z toho nenávratný finančný príspevok 310.935,00 €. Obec si na dofinancovanie zobrala úver v sume 180.000,00 €, nakoľko z ušetrených finančných prostriedkov spolufinancovala ďalšie investičné stavby. Obmenila sa aj časť zariadenia materskej školy v celkovej sume 7787,00 €.
 • Komunitné centrum- výstavba podporovaná z Operačného programu Ľudské zdroje. Celkový rozpočet stavby je 336.966,43 €, z toho dotácia 298.738,48 €. Stavba by mala byť ukončená v novembri tohto roku.
 • Nájomný bytový dom „C“ s 8 bytmi vrátane vodovodnej, kanalizačnej, elektrickej, plynovej prípojky s celkovým nákladom 466.234,17 €, z toho bola nenávratná dotácia 139.040,00 €. Ukončila sa aj výstavba komunikácie v tomto areáli za 31.316,69 €.
 • Hasičská zbrojnica - prístavba a rekonštruovanie interiér aj exteriér. Rozpočet 47.301,59 €, z toho dotácia z MV SR 30.000,00 €. Z MV SR vozidlo Tatra 815 a protipovodňový vozík
  • Sociálna oblasť
  • opatrovanie 35 odkázaných občanov
  • založená Jednota dôchodcov
  • denný stacionár prevádzkovaný n.o. Lumina
  • Projekt terénnej sociálnej práce
  • Projekt komunitného centra
  • Spoločenská oblasť
  • Družba s obcou Ruski Kerestur zo Srbska
  • Folklórny festival „V Keresture na pastirňi hraju“
  • Tepličan – vydanie 2. CD
  • Potulky Kerestúrskym lesom
  • Zájazdy pre seniorov
  • Hasičská súťaž
  • Kultúrne vystúpenia – Deň matiek, detský ples, posedenie s dôchodcami, Mikuláš
  • Športová oblasť 
  • Finančná podpora činnosti futbalového klubu.
  • Žiadosť o dotáciu na multifunkčné ihrisko neúspešná /3x/         

Vážení občania,

Stále a vo všetkom sa dá urobiť viac a lepšie. Chceme povedať, že sa urobilo, čo bolo v silách obce a najmä finančných možnostiach – tie sú v mnohom rozhodujúce.  Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým aktívnym občanom, poslancom OZ, zamestnancom obecného úradu za ich spoločné úsilie v prospech obce a jej obyvateľov.               Vedenie obce

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [>]

Prezentácia obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár

Odkazy